Complim rigorosament les mesures de seguretat i procediment proposats per l’Esquema Nacional de Seguretat. (*)