Tenim implementat un SGSI robust, d’acord amb les directrius i els requeriments d’ISO 27001:2023. (*)