Anys de la recuperació. Per fi tornem a créixer notablement! Superem els 9M de facturació millorant marges. L’enfocament Pimes és definitiu i es descarta definitivament el mercat Retail, es fa una gran aposta per serveis cloud propis que generin marges més grans i recurrència. Aquesta línia marcarà el futur de Pista Zero en els propers anys. S’aprofita l’augment de marges per tornar a invertir en infraestructures, ERPs i personal.