A nivell global la crisi perdura, però per a Pista Cero es converteix en el punt d’inflexió, les vendes es recuperen i la facturació augmenta un 20%, principalment a causa del sector Pimes i educacional. El model de reconversió de franquícies continua donant fruits i s’assoleixen les 60 ensenyes.