La crisi afecta tots els sectors i totes les empreses, però Pista Cero en menor mesura per no dependre del consum i per tenir una estructura molt ajustada i preparada. És l´any de l´aposta per Dell, ens convertim en el primer distribuïdor tradicional de DELL per volum de negoci.