El mercat ha canviat molt, la informàtica s’atomitza, els preus mitjans del maquinari baixen en picat, la fortalesa de l’euro i l’intrusisme al sector, provoquen més caiguda de marges i fa trontollar el canal tradicional. Pista Cero, gràcies a la seva experiència ja que ja tenia els deures fets, baixa en facturació, però aconsegueix créixer en benefici, i consolidar la seva aposta per les pimes. S’obren 5 franquícies noves.