Any de consolidació de les inversions i any de l´especialització, el mercat es globalitza, i la via escollida per Pista Cero és l´especialització, s´inicia el concepte Pyming.