Les fortes inversions realitzades el 2004 finalitzen, quant a la seva execució i implementació, el juny del 2005, és a partir d’aquest moment quan ens plantegem nous projectes que estaran 100×100 operatius a principis del 2006. En aquest aspecte, s’ha tornat a innovar molt, com ho demostra haver creat un nou concepte de manteniment informàtic per a pimes, o un catàleg de consumibles totalment “trencador”.