Un any de tràmit, el mercat en general i el canal informàtic en concret han canviat vertiginosament. Hem d’invertir i canviar l’enfocament per continuar sent competitius. Durant aquest any, es canvia el sistema informàtic a SAP R/3, es reformen les botigues de retail, s’inverteix en la professionalització dels llocs directius. En resum, s’inverteixen més de 700.000€ per poder continuar sent el referent.